Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Yapi Ici Haritalama

YAPI ─▒ÇLER─▒NDE HAR─▒TALAMA ÇALI┼čMALARI

Tespit Mühendislik olarak yap─▒ içleri, duvarlar─▒ veya yak─▒n çevrelerinde tüm yap─▒ ta┼č─▒y─▒c─▒ sistemleri ile ba─člant─▒l─▒ ölçümlerin gerçekle┼čtirilip yüksek do─čruluk ile raporlanmas─▒ hizmetlerimiz aras─▒ndad─▒r.
 


Tarihi veya Modern / Güncel yap─▒lar─▒n içlerinde, ta┼č─▒y─▒c─▒ duvarlarda, kolon ve kiri┼člerde, tavan ve taban birimlerinde gerçekle┼čtirdi─čimiz hasars─▒z tespit / iç haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda:

 • Bozunma, zay─▒flama k─▒r─▒k / çatlak zonlar─▒,
 • Beton kalitesi ve genel yap─▒ kalitesi,
 • Temel haritalanmas─▒ ve temel birimlerine ait kalite ölçümleri, temel derinli─či, temel ile ili┼čkili kolon iç yap─▒lar─▒ ve varsa radye temel ölçüleri,
 • Tarihi yap─▒larda y─▒─čma temel özellikleri, varsa pabuç, ç─▒k─▒nt─▒, sömel, yatay a─čaç veya ta┼č hat─▒l, dö┼čeme temel ta┼člar─▒n─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ haritalanmas─▒,
 • Tarihi yap─▒larda güçlendirme amac─▒yla kullan─▒lan sistemlerin ve özellikle yap─▒ içi metal (kenet, gergi demirleri, demir hat─▒l ve benzeri) donat─▒lar─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ haritalanmas─▒,
 • Sanat ve geçici yap─▒larda süs betonu kal─▒nl─▒─č─▒, beton içeri─či ve varsa beton içi demir / metal donat─▒lar─▒n geometri ve özellikleri,
 • Ta┼č─▒y─▒c─▒ sistem birimlerinde iç süreksizliklerin (çatlak, k─▒r─▒k, vb.) haritalanmas─▒,
 • Yap─▒larda soruna yol açan veya ileride problem yaratabilecek her türlü genel deformasyonun (oturma, ┼či┼čme, vb) haritalanmas─▒ ve tan─▒mlanarak karakterize edilmesi,
 • Yap─▒ içi donat─▒ ve tesisatlar─▒n ve/veya bunlarla ba─člant─▒l─▒ korezyon, s─▒z─▒nt─▒, kaçak, vb. durumlar─▒n─▒n yüksek do─čruluk oran─▒ ile haritalanmas─▒, donat─▒ çaplar─▒, boylar─▒, kal─▒nl─▒klar─▒n─▒n hasars─▒z tespit edilmesi,
 • Nemlilik / Su muhteviyat─▒,
 • Tünellerde segment arkas─▒ bo┼čluklar─▒n, enjeksiyon kal─▒nl─▒klar─▒n─▒n ve segmentlerin beton ve donat─▒ kalitelerinin hasars─▒z tespit ile kontrol edilmesi

gibi konularda hizmet vermekteyiz.

- Tarihi bir binada gerçekle┼čtirdi─čimiz yap─▒ içi nemlili─čin haritalanmas─▒ çal─▒┼čmas─▒na örnek (Beyo─člu, ─▒stanbul). Yakla┼č─▒k 6 x 3 metre boyutundaki duvarda yap─▒lan çal─▒┼čmada örnek olarak her 20 cm derinlikte bir iç kesit gösterilmektedir. Mavi alanlar duvar içinde bulunan suyu i┼čaret etmektedir -

- Yap─▒ içlerinde beton içi kalite, beton kal─▒nl─▒─č─▒ ve donat─▒lar─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ haritalanmas─▒ ölçümlerimize 3 boyutlu (3D) bir örnek. Sol tarafta beton içi yatay ve dikey donat─▒lar, sa─čdaki ┼čekilde ise ayn─▒ duvarda betonun kal─▒nl─▒─č─▒ gösterilmektedir-
 
- Tarihi yap─▒larda yap─▒ kalitesi, yap─▒ içi çatlak k─▒r─▒k ve donat─▒lar─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ haritalanmas─▒ hizmetlerimiz aras─▒ndad─▒r (Piyalepa┼ča,─▒stanbul)-

- Hizmetlerimiz aras─▒nda güncel yap─▒ içi ölçümler oldu─ču gibi cami, türbe, kilise gibi tarihi yap─▒lardaki haritalama çal─▒┼čmalar─▒ da bulunmaktad─▒r (Eyüp, ─▒stanbul)-

- En son teknoloji ölçüm aletlerimiz ile yap─▒ içlerinde beton kalitesi, su s─▒z─▒nt─▒s─▒ ve/veya nemlilik zonlar─▒n─▒n haritalanmas─▒ hizmetlerini gerçekle┼čtirmekteyiz -
- Hizmetlerimiz aras─▒nda yap─▒larda kalite kontrol amaçl─▒ beton kalitesi, beton s─▒n─▒f─▒ ve dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒, donat─▒ kal─▒nl─▒k, bar korezyon, beton pas pay─▒ miktarlar─▒ ve deformasyon ölçümleri bulunmaktad─▒r -

Yap├Ż i├§i donat├Ż durumu ve beton kalitesi

 
 
irtibat Site haritas─▒