Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

AKTiF TEKTONiK

AKTıF TEKTONıK, FAY ve DEPREMSELLıK BELıRLEME PROJELERı

Tespit Mühendislik bünyesinde yürüttüğümüz fay haritalama ve depremsellik belirleme projelerinde jeofiziğin yanısıra jeoloji, jeomorfoloji ve jeodezi uzmanlarımızla çok disiplinli bir yaklaşımla çalışmaktayız.
 

- 2D (2 boyutlu / 2B) jeofizik çalışmalarımızdan fay kesidi örneği -


Aktif fayların ayrıntılı tanımlanması, faylarla ilgili jeolojik yapıların oluşumu, lokal ve/veya büyük ölçekte sismik tehlike değerlendirmesi alanlarında klasik anlayışın dışında interdisipliner bir standarta sahip olan Tespit Mühendislik, aktif fayların sadece temel jeolojik niteliklerini araştırmamakta, aynı zamanda bunların otoyollar, tüneller, barajlar, boru hatları, vb. modern mühendislik yapılarına olası etkileri üzerine de uluslararası alanda oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

- Sığ gömülü fayların araştırıldığı bir diğer çalışmamızdan 2B GPR kesidi örneği (Burdur) -


Gerçekleştirdiğimiz küçük/büyük ölçekli bir çok çalışmada:

  • Gömülü (izsiz) fayların tam geometrilerinin (derinlik, kıvrım, uzanım, vb.) ve karakteristiklerinin (normal, yanal atımlı, vb.) belirlenmesi amacıyla jeofizik yöntemlerin uygulanması,
  • Fay ile ilintili tüm jeolojik oluşumların tanımlanması,
  • Faylar üzerinde ayrıntılı paleosismoloji (trench/hendek) çalışmaları,
  • Tarihsel depremsellik ve mevcut risk raporlarının hazırlanması (Seismic Risk Assessment),
  • Her türlü Seismic Hazard Assessment ve deprem risk yönetimi raporlaması,

gibi konularda dünya standartlarında mühendislik çözümleri sağlamaktayız.

- Gömülü fayların araştırıldığı bir diğer çalışmamızdan 3B GPR kesidi örneği (Küçükçekmece, ıstanbul) -

- Gömülü fayların araştırıldığı bir paleosismoloji + jeofizik çalışmamızdan örnek (Sakarya) -
 

- Mühendislerimiz bir fay araştırma çukuru (trench) kazısında log alırken -
 
- Bir ekibimiz GPR ile trench lokasyonu tayini yaparken -
 
irtibat Site haritası