Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

YERALTI SUYU

YERALTI SUYU TESP─▒T─▒

Yeralt─▒nda tam lokasyonu bilinmeyen su rezervleri için günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde genelde fiziksel sondaj yap─▒lmaktad─▒r. Hem maliyeti yüksek hem de oldukça fazla zaman alan sondaj i┼člemlerinde ayr─▒ca her zaman ba┼čar─▒ ile su ç─▒kar─▒laca─č─▒ garantisi de bulunmamaktad─▒r.

Yeralt─▒ suyuna ula┼č─▒lmak istenen bir arazide h─▒zl─▒ ve kesin bir ┼čekilde suyun varl─▒─č─▒n─▒ belirlemek için kullan─▒lmas─▒ gereken en etkili metod aletsel jeofizik ölçümlerdir. Jeofizik ölçümler sayesinde yeralt─▒ suyunun tam lokasyonu, s─▒n─▒rlar─▒ ve derinli─či h─▒zl─▒ bir ┼čekilde belirlenebilir. Böylelikle hem yeralt─▒ suyunun ekonomisi hakk─▒nda do─čru bilgiler elde edilir hem de arazide bulunan suyu yeryüzüne ç─▒karmak için hangi noktalara fiziksel sondaj yap─▒lmas─▒ gerekti─či anla┼č─▒l─▒r. Bu sayede hem zamandan hem de maddi aç─▒dan kazanç sa─članm─▒┼č olunur. 
 

- Bir sitede gerçekle┼čtirdi─čimiz yeralt─▒ suyu çal─▒┼čmas─▒ (Sar─▒yer, ─▒stanbul). Her 10 m. derinlikte al─▒nan enine kesitler halinde gösterilen yeralt─▒ haritas─▒nda yeralt─▒ suyu mavi renk ile i┼čaret edilmektedir. Raporumuzun teslimi ard─▒ndan i┼čveren taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen s─▒─č sondaj ile sonuçlar─▒m─▒z hem lokasyon hem de geometri olarak do─črulanm─▒┼č ve sitenin sulama suyu problemi çözülmü┼čtür -


┼čirketimiz taraf─▒ndan kullan─▒lan en son teknolojik yöntemler sayesinde yeralt─▒ suyunun tam lokasyonu, derinli─či ve s─▒n─▒rlar─▒ hatas─▒z olarak tespit edilebilmekte; bu sayede yeralt─▒ suyunun ekonomisi do─čru ve net bir biçimde hesaplanabilmektedir.

- Bir derin GPR çal─▒┼čmam─▒zla tespit edilen yeralt─▒ suyunun derinlik ve da─č─▒l─▒m─▒n─▒ gösteren örnek radargram (Urfa) -

- Bir yeralt─▒ suyu çal─▒┼čmam─▒zdan örnek (Küçükçekmece, ─▒stanbul) -
 

Gerçekle┼čtirdi─čimiz ayr─▒nt─▒l─▒ yeralt─▒ suyu haritalama hizmetleri yeralt─▒ suyunun tam olarak derinlik ve geometrisini vermekle beraber, özellikle kent jeofizi─či çerçevesinde yeralt─▒ suyunun "istenmedi─či" durumlar da olmaktad─▒r. Bir proje sahas─▒nda in┼čaas─▒ planlanan yeni yap─▒lar─▒n oturum alanlar─▒nda ileride statik aç─▒dan problemlere (zeminde oturma, çokme, yap─▒da çatlak-k─▒r─▒k-diletasyon deformasyonlar─▒, vb.) yol açabilecek yeriçi suyunun hassas bir biçimde haritalanmas─▒ günümüzde gitgide önem kazanmaktad─▒r.
 

- Yapt─▒─č─▒m─▒z çal─▒┼čmalardan yeralt─▒ suyunun "istenmedi─či" durumlara bir örnek (Melikgazi, Kayseri). Solda görülen ve in┼čaas─▒ planlanan bir spor kompleksinde ana binan─▒n oturaca─č─▒ sahadaki yeralt─▒ suyu ortalama 6 metre derinlikte haritalanm─▒┼čt─▒r (sa─čdaki harita). ─▒┼čverenimiz in┼čaat öncesinde yeri ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde tespit edilen akifer yap─▒s─▒n─▒ enjeksiyon ile ba┼čar─▒yla kurutmu┼č ve zemini sa─člamla┼čt─▒rarak di─čer gerekli önlemler ile beraber suyu ortamdan uzakla┼čt─▒rm─▒┼čt─▒r. -
 

YERALTI SUYU K─▒RL─▒L─▒─č─▒ ve KAÇAKLAR

Yeralt─▒ suyu lokasyon ve geometri tespitlerinin d─▒┼č─▒nda, arazide gerçekle┼čtirdi─čimiz ölçümlerin yan sonuçlar─▒ da ayr─▒ bir ┼čekilde ele al─▒nabilir. Örne─čin yeralt─▒ suyu bulunan arazilerde ve özellikle kentsel alanlarda çe┼čitli sebeplerle yeralt─▒ suyunun kullan─▒labilirlili─čini etkileyen kirlenmelerin tespiti de yap─▒labilmektedir. Uygulad─▒─č─▒m─▒z yöntemler sayesinde:
  • Gömülü akaryak─▒t depolar─▒n─▒n kaçaklar─▒,
  • Kuyu suyu kirlenmeleri ve
  • ─▒çme suyu ve kanalizasyon kaçaklar─▒
yüksek hassasiyet ile haritalanabilir. Bu veriler daha sonra gerekli önlemlerin al─▒nmas─▒ amac─▒yla veya projeler kapsam─▒nda ayr─▒ca bir veritaban─▒ olu┼čturmak için kullan─▒labilir.
 
Yeralt├Ż Su Kirlili├░i Haritalanmas├Ż
- Bir kanalizasyon hatt─▒ndaki s─▒z─▒nt─▒n─▒n EM yöntemler ile haritalanmas─▒ -

Su borular├Żnda ka├§aklar├Żn haritalanmas├Ż
- At─▒k su, içme suyu veya ya─čmur suyu kanallar─▒ndaki kaçaklar─▒n do─čru bir ┼čekilde haritalanmas─▒ konusunda en son teknoloji ile hizmet veriyoruz (Ataköy, ─▒stanbul). -
 
- At─▒ksu ve Kanalizasyon borular─▒ndaki kaçaklar kulland─▒─č─▒m─▒z EM yöntemler sayesinde kolayl─▒kla tespit edilebilir (Babaeski, Edirne)-


- ─▒çmesuyu, at─▒ksu ve di─čer ta┼č─▒y─▒c─▒ hatlardaki kaçaklar─▒n tespiti -
 
- Gömülü borulardaki kaçaklar─▒n tespitinde dünya standartlar─▒nda hizmet vermekteyiz (Kar┼č─▒yaka, ─▒zmir)-
- Benzin ve gaz borular─▒ndaki kaçaklar arazide uygulad─▒─č─▒m─▒z EM yöntemler sayesinde kolayl─▒kla tespit edilebilir (Düzce)-

TORTU B─▒R─▒K─▒M HAR─▒TALARI

Ölçümlerimiz ayn─▒ ┼čekilde belediye ve su idarelerinin yönetiminde olan temiz içme suyu hatlar─▒ndaki kaçaklar─▒n tespiti için de kullan─▒labilir. Arazide lokasyonu bilinen içme suyu hatlar─▒ndaki kaçaklar─▒n tespiti yüksek çözünürlüklü elektromanyetik yöntemler ile yap─▒lmakta ve gerekli ┼čartlar─▒n sa─članmas─▒ halinde içme borular─▒n─▒n içinde biriken tortu miktar─▒ +- 5 cm hata ile haritalanabilmektedir.
 
Su borular├Żnda tortu tespitleri
- ─▒ki adet ana içme suyu borusundaki tortu miktarlar─▒n─▒n ölçümü. Ölçümler yüksek çözünürlüklü Jeoradar ile gerçekle┼čtirilmi┼čtir. K─▒rm─▒z─▒ çizgiler boru s─▒n─▒rlar─▒n─▒, borular─▒n içindeki beyaz k─▒s─▒mlar tortu miktarlar─▒n─▒ göstermektedir. Beyaza en yak─▒n olan yerlerde tortu miktar─▒ en fazlad─▒r -
 
irtibat Site haritas─▒