Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ARKEOJEOFiZiK

ARKEOLOJı AMAÇLI JEOFıZıK ÇALIşMALAR

Arkeolojik çalışmaların hemen hepsinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri antik yapıların süreklilikleridir. Arkeolojik projelerde yeri ve derinliği kısmen bulunan yapıların (duvarlar, odalar, vb.) nereye ve ne şekilde devamlılık gösterdiği genelde kazılar ile bulunur. Ancak özellikle hasar görmemesi gereken tarihsel yapıların gün ışığına çıkartılması büyük bir titizlik isteyen çalışmalardır. Bir başka açıdan bakıldığında ise büyük ölçeklerde bir antik yaşam alanı veya daha da büyük olan bir antik kent düşünüldüğünde geniş boyutlarda bir araştırma kazısı yapmak hem zaman hem de maliyet açısından projelere çok büyük külfetler getirebilir. Bu tip arkeolojik araştırmalarda bulunan yapıların sürekliliğinin araştırılmasında veya hiç araştırılmamış gömülü yapıların haritalanmasında ekonomik, hızlı ve net sonuç veren en etkin yöntem aletsel arkeojeofizik ölçümleridir. Arkeojeofizikte / arkeometride kullanılan yöntemler sahada aranılan ve ortaya çıkarılmak istenen gömülü yapı / unsurların tiplerine göre seçilmelidir. Aletsel arkeometre ölçümleri ile belirlenen arkeolojik eserlerin neler olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Arkeolojik Aramalar sayfamızı ziyaret ediniz.
 

Arkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan tüm jeofizik yöntemlere  "Arkeojeofizik Yöntemler" veya "Arkeometre Uygulamalar" denir. Arkeolojik araştırmalarda jeofizik yeraltının fiziksel özelliklerinde değişimin belirlenmesini izler. Bu fiziksel özellikler ortamına göre:
  • Elektrik direncinde,
  • Sıcaklığın soğurulmasında,
  • Mıknatıslanma duyarlığında,
  • Yoğunlukta,
  • Di-elektrik özellikte,
  • Sismik yansıma ve kırılmalardaki
farklılıklar olabilir.
- Arkeojeofizik çalışmalarımızdan bir örnek (Sinop) -


Özellikle arkeolojik aramalarda başvurulan aletsel arkeojeofizik ölçümleri, yoklama kazılarından önce yeraltında gömülü kalıntıların yer, biçim, uzanım, derinlik özelliklerini üç boyutta verebilen "tek bilimsel metod"tur. Ayrıca gömülü arkeolojik yapı ve eserlerin araştırılmasında hasarsız / tahribatsız (Nondestructive Testing veya kısaca NDT) metodlar içinde en kolay ve en hızlı şekilde uygulanabilen etkili yöntemler arkeojeofizik ölçümlerdir.

 
- GPR / Yeraltı Radarı ölçümlerinden elde ettiğimiz derinlik enkesitlerine bir örnek. Antik duvarların temel derinliği tüm arkeolojik kazı arazisinin inmesi gereken minumum derinliği belirlemek için bulunmuştur. Hasarsız Arkeojeofizik çalışmalarımızda yapılar ile ilintili gömülü unsurlar da(merdiven, odalar ve diğer boşluklar) ayrıntılı olarak haritalanmaktadır -

Tespit Mühendislik olarak, arkeolojik önem taşıyan yapıların jeofizik ile haritalanmasında şu an dünyada varolan en ileri arkeojeofizik (Archaeogeophysics) haritalama tekniklerini; en son teknoloji ile uygulamaktayız. Arkeometrik çalışmalarda kullandığımız başta GPR olmak üzere Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik ölçüm aletlerimiz mümkün olabilen en yüksek çözünürlük ile yanlızca +-5cm yatay/düşey hata seviyelerinde yeraltı haritalama yapabilen en son teknoloji ile donatılmış ekipmanlardır.

Arkeolojik / Arkeojeofizik / Arkeometre çalışmalarımız yanlızca şehir dışı araziler ile sınırlı olmamakta; kent jeofiziği kapsamında şehir içinde de planlanmakta ve titizlikle gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bozdoğan Kemeri Ölçüm ve Modelleme sayfasını ziyaret ediniz.

Arkeolojik aramalarda ne tür gömülü yapıların / eserlerin belirlendiği konusunda bilgi almak için Arkeolojik Aramalar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

- Jeoradar ölçümlerinden elde edilen derinlik modeli (iso). Izoyüzey haritalarımızda aynı değerdeki ölçümler yüzeyleştirilmekte ve bu sayede süreklilik gösteren tüm gömülü yapılar ayrıntılı olarak görülebilmektedir -
 
Arazide konusunda uzman mühendislerimizce gerçekleştirilen arkeojeofizik ölçümler sonucunda, arkeolojik araştırmalarda bulunan gömülü duvar, yol, tünel, kanal, boşluk, vb. tüm yapıların :
  • Ne yöne devam ettikleri,
  • Kaç metrede gömülü oldukları,
  • Özellikle oda veya benzeri boşluklu yapıların yeraltındaki alt ve üst kot sınırları ve genişlikleri,
  • Uzanım ve dalım geometrileri,
gibi önemli sorulara cevaplar bulunabilmektedir. Bu sonuçlar elde varolan lokal haritalara koordinatları ile entegre edilebildiği gibi istenirse tamamen yeni yerleşim yeri haritaları şeklinde de sunulabilmektedir.
 
- Gömülü antik yapıların süreklilik ve geometrilerinin derinlik bilgileri ile bulunması ve haritalanmasını en son teknoloji EM yöntemler ile gerçekleştirmekteyiz (Antioch Antik Kenti, Hatay) -

Haritalama hizmetlerimizin çoğunda olduğu gibi ayrıca bu yapılar 3 boyutlu (3D) olarak da modellenebilir ve arkeolojik projelerde dijital olarak 3D interaktif gezilebilir yeraltı modeli formatında yer alabilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 3D MODELLEME sayfamızı ziyaret ediniz.
 

Arkeojeofizik Projelerimizden Örnekler

- Bir tünel yapısının tavan kotunun 3D haritalanması -
 
Aşağıdaki şekiller gerçekleştirdiğimiz bir arkeojeofizik çalışmadan alınmıştır. şekillerin büyük halleri için lütfen üstlerine tıklayınız
 
- Antik bir yerleşim merkezinde kazı öncesi yapmış olduğumuz yüksek çözünürlüklü jeoradar çalışması sonucu elde edilen model. 3 m. derinlikte alınmış enkesidi göstermektedir -
 
- Arkeojeofizik çalışmamızın arındırılmış 3 m. derinlik kesidi. Antik mezar ve bu mezara giden antik yollar rezonans filtresi ile ayrıştırılmış, böylelikle oldukça net ve yorumlaması kolay bir yeraltı haritası oluşturulmuştur -
 
 
- Aynı bölgenin frekans eleğinden geçirilmiş arkeojeofizik vektör haritası (derinlik = 3 metre) -
 
 
- 3 metre derinde bulunan yapı sınırlarını gösteren EM dalga kırılma filtresi-
 
- Arkeolojik kazı öncesi gerçekleştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü jeoradar çalışmaları ile antik yapıların derinlikleri, geometrik özellikleri, mezar, oda gibi boşluklu yapılar haritalanabilmektedir (Antalya) -
 
- ılk 5 metre derinlikte gerçekleştirdiğimiz bir ölçüm ayrıntısı. Gömülü durumda olan ve yeriçinde devamlılığı kestirilemeyen antik duvar çalışmamızdan hemen sonra arkeolojik kazılar sayesinde başarıyla gün ışığına çıkarılmıştır (Denizli) -
 
- ılk 7 metre derinlikte gerçekleştirdiğimiz bir ölçüm ayrıntısı. Yaklaşık 4 metre derinde bulunan bir antik kral yolu kaldırım taşları ile beraber başarılı bir şekilde tespit edilmiştir (Konya) -
 
- Arkeojeofizik çalışmalarımızın tamamı mühendislik norm ve standartlarına sadık kalınarak gerçekleştirilmektedir -
 
irtibat Site haritası