Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

KENTSEL PROJELER

KENTSEL ALANLARDA JEOF─▒Z─▒K ÇALI┼čMALAR

Yer bilimlerinin en önemli alt dallar─▒ndan biri kentsel alanlardaki jeofizik çal─▒┼čmalar─▒d─▒r (Kentsel Jeofizik / Kent Jeofizi─či). Türkiye'de genelde yanl─▒zca "zemin etüdü" ve "yeralt─▒ suyu ara┼čt─▒rmalar─▒" ile s─▒n─▒rland─▒r─▒lm─▒┼č olan kentsel jeofizik çal─▒┼čmalar─▒, asl─▒nda daha bir çok probleme çözüm getiren bir alt ara┼čt─▒rma dal─▒d─▒r.

Ülkemizde gerek tecrübeli ve yeterli yer bilimleri mühendisi eksikli─či, gerekse yönetimlerin planlama hatalar─▒ yüzünden ┼čehirlerde kar┼č─▒la┼č─▒lan ve jeofizi─čin çözebilece─či birçok problem cevaps─▒z kalmaktad─▒r. Bu problemlerin en önemlilerinden biri de yeralt─▒nda gömülü tesisatlar─▒n haritalanmas─▒d─▒r.

- Bir kentsel arazide GPR ölçümleri sonucu bulunan gömülü tesisatlar─▒n profil düzeninde gösterimi -

 
- Bir kentsel arazide çok kanall─▒ GPR ölçümleri sonucu ortalama 2.5 metre derinde bulunan eski binalar─▒n temel ve duvarlar─▒na ait 2 boyutlu kontur haritas─▒ (sol ┼čekil) ve 3 boyutlu (sa─č ┼čekil) gösterimi (─▒zmit) -
 
Kentsel Jeofizik kapsam├Żnda eski bina temellerinin haritalanmas├Ż
- Kent içinde bulunan tarihi binalarda gerçekle┼čtirilen restorasyon çal─▒┼čmalar─▒nda kulland─▒─č─▒m─▒z en yayg─▒n yöntemlerden biri olan GPR yöntemi ile elde edilen ve yeralt─▒nda bulunan eski binan─▒n temellerini gösteren enkesitler (Fatih, ─▒stanbul)-

- Kent Jeofizi─či kapsam─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz çok kanall─▒ GPR ölçümlerinde gömülü yap─▒ / nesnelere ait lokasyonlar oldukça yüksek bir do─črulukla sunulmaktad─▒r. Yukar─▒daki ku┼čbak─▒┼č─▒ kesitte yeryüzünden 6.75 m derinde haritalanan gömülü tarihi yap─▒ duvarlar─▒ (Antik Roma) ve uzmanlarca yine ayn─▒ dönemden kald─▒─č─▒ dü┼čünülen bir su kuyusu gösterilmektedir -

GÖMÜLÜ TES─▒SAT HAR─▒TALAMA

┼čehirlerde yerel yönetimlerce gerçekle┼čtirilen altyap─▒ planlamalar─▒ ve uygulamalar─▒ s─▒ras─▒nda kar┼č─▒la┼č─▒lan en belirgin problemlerden biri, kentlerin altyap─▒ envanter haritalar─▒n─▒n tam olarak bilinmemesidir. Yeralt─▒nda gömülü elektrik, do─čalgaz, telefon, su ve kanalizasyon hatlar─▒n─▒n ve bunlara ait olas─▒ bo┼čluklar─▒n yerlerinin tam olarak bilinememesi veya elde eksik / yanl─▒┼č bilginin olmas─▒, kentlerde bazen çok önemli uygulamalar─▒n geli┼čtirilmesine engel olabilecek düzeyde problem haline gelmektedir.

 

Kentsel Jeofizik kapsam├Żnda yol ve tesisat haritalama
- Yol çökmesi ile tesisat kaçaklar─▒ aras─▒ndaki ili┼čkiyi gösteren bir yeralt─▒ haritas─▒ (┼či┼čli, ─▒stanbul) -
- Kentlerde gerçekle┼čtirdi─čimiz GPR (Ground Penetrating Radar) ölçümlerimiz özellikle in┼čaat öncesi yeralt─▒nda gömülü olan tüm insan yap─▒s─▒ tesisatlar─▒n bulunmas─▒nda h─▒zl─▒ ve do─čru sonuçlar veren ekonomik bir yöntemdir -

Tecrübeli ve kentsel jeofizik konusunda uzman ekibimiz ile yerle┼čim alanlar─▒nda gömülü olan :

  • Elektrik hatlar─▒,
  • Do─čalgaz borular─▒,
  • Su borular─▒ ve kanallar─▒,
  • Telefon hatlar─▒,
  • Fiberoptik hatlar,
  • Kanalizasyon borular─▒,

ve kentsel alanlarda insan yap─▒s─▒ her türlü gömülü tesisat ile bunlara ait olas─▒ bo┼čluklar─▒n lokasyon tespitlerini gerçekle┼čtirmekteyiz.

Yer alt─▒nda gömülü borular─▒n bulunmas─▒ i┼činin görsel hale getirilmesi ad─▒m─▒, yani haritalama i┼člemleri "ülke koordinatlar─▒nda" ve "vaziyet planlar─▒ üzerine süperpoze edilmi┼č halde" haz─▒rlanmaktad─▒r. Bu konudaki çal─▒┼čmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi almak için lütfen GÖMÜLÜ TES─▒SAT HAR─▒TALAMA sayfas─▒n─▒ ziyaret ediniz. ─▒lgili sayfam─▒zda yeralt─▒nda gömülü borular─▒n (veya insan yap─▒s─▒ her türlü altyap─▒ eleman─▒n─▒n) bulunmas─▒ ile ilgili ayr─▒nt─▒l─▒ aç─▒klamalar yer almaktad─▒r.
 

Yeralt├Ż Haritalama

- ┼čehiriçinde yapt─▒─č─▒m─▒z bir tesisat tespit çal─▒┼čmas─▒ndan örnek. Tam lokasyonu ve güzergah─▒ yol kaz─▒lar─▒nda bulunamam─▒┼č ve plans─▒z olarak 1960 öncesi in┼čaa edilmi┼č bir su borusunun (profilde 2 no.lu 1000 MM çapl─▒ beton boru) yeri Jeoradar (GPR) yöntemi ile tam derinlik ve yönelim olarak tespit edilmi┼čtir. Boru sonradan in┼ča edilen tretuvar alt─▒nda kalm─▒┼čt─▒r  (26. Cadde, ┼čehitKamil, Gaziantep)-
 
-Gömülü tesisat harita raporlar─▒m─▒zda belirlenen boru ve hatlar─▒n vaziyet plan─▒ üzerine ülke koordinatlar─▒nda süperpozesi d─▒┼č─▒nda, gezilebilir 3D yeralt─▒ modelleri de standart olarak teslim edilmektedir (Be┼čikta┼č, ─▒stanbul).-

YERALTI TES─▒SAT SINIFLANDIRMALARI

Yeralt─▒nda gömülü tüm tesisatlar─▒n (borular, hatlar, kablolar, vb.) do─čru bir ┼čekilde haritalanmas─▒ mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirmektedir.

Gömülü tesisatlar─▒n yap─▒sal unsurlar─▒n─▒n (örne─čin borular─▒n metal mi, beton mu veya plastik mi oldu─čunun, bu borular─▒n─▒n tam çaplar─▒n─▒n, vb.) ┼čehir planlamac─▒l─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan önem te┼čkil etti─či durumlarda, bu tesisatlar─▒n kesinlikle "do─čru" ve "hatas─▒z" bir ┼čekilde haritalanmas─▒ gerekmektedir. Günümüzde jeofizik kullanmaya çal─▒┼čarak haritalama yapan firmalar─▒n hemen hepsinin yeralt─▒nda bulunan gömülü tesisatlar─▒ s─▒n─▒fland─▒rma ve karakterize etmede oldukça yetersiz kald─▒klar─▒ görülmektedir. Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm çal─▒┼čmalarda tesisatlar─▒n yap─▒sal unsurlar─▒ gerekti─činde her tesisat için "teker teker" ele al─▒nmakta ve kar┼č─▒la┼č─▒lan irili ufakl─▒ tüm tesisatlar─▒n geometrik özelliklerinin yan─▒s─▒ra yap─▒sal unsurlar─▒ da birer tablo halinde koordinatl─▒ olarak i┼čverene sunulmaktad─▒r.

Bu konudaki çal─▒┼čmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi almak için lütfen GÖMÜLÜ TES─▒SAT HAR─▒TALAMA sayfas─▒n─▒ ziyaret ediniz.
 

Yeralt├Ż Radar├Ż ile jeolojik bilgilerin birarada g├Âsterildi├░i bir 3d model
- Lokasyonlar─▒ / derinlikleri / geometrileri bilinmeyen kay─▒p tesisatlar─▒n yerlerinin ve yap─▒sal özelliklerinin tespiti mühendislik bilgisi gerektiren bir konudur. Yukar─▒daki enkesitlerde yatay sondaj ile dö┼čenen bir at─▒ksu borusunun lokasyonu ve derinli─či gösterilmektedir -

EM metodlar ile g├Âm├╝l├╝ tesisat haritalama

- Dolgu alt─▒nda kalan ve yakla┼č─▒k 3 metre derinlikte bulunan ana içme suyu arteri (1200MM çap─▒nda beton boru), plastik içme suyu borular─▒ ve 150MM çapl─▒ plastik/metal kablo ba─člant─▒lar─▒n─▒ gösteren EM enkesit (Aksaray, ─▒stanbul)-

G├Âm├╝l├╝ borular├Żn bulunmas├Ż
- 3 metre derinlikte bulunan ve kal─▒nl─▒k/malzeme özelliklerine göre s─▒n─▒fland─▒r─▒lm─▒┼č gömülü tesisatlar─▒n d─▒┼č etkilerden ar─▒nd─▒r─▒lm─▒┼č hallerini gösteren EM enkesit (Aksaray, ─▒stanbul)-
 
irtibat Site haritas─▒