Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

UZAKTAN ALGILAMA

UZAKTAN ALGILAMA / CBS ÇALIşMALARI

Hızlı nüfus artışı, kısıtlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği, yeryüzü hakkında hızlı ve doğru bilgiye olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Bugün, yeryüzünün fiziksel yapısı hakkındaki pek çok bilgi uzaktan algılama teknikleri ile elde edilmektedir. Uzaktan algılama, objelerin belirli bir uzaklıktan mekanik veya elektronik cihaz kullanılarak gözlenmesi olarak tanımlanır. Veriler ya bir görüntü oluşturabilir, ya da daha sonraki aşamalarda kullanılmak üzere depolanabilir.

Uzaktan Algýlama Uygulamalarý

Hava fotoğrafları, hava tarayıcıları, uydu görüntüleri ve yüksek çözünürlüklü topografya bilgileri bu tekniğin altlığını oluşturan temel veri kaynaklarıdır. Bu tür coğraf altlıkların üzerine süperpoze kullanılan veri tabanlarının değerlendirilmeleri için kullanıcı ihtiyaçları gittikçe artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, uzaktan algılama özellikle gelişmekte olan ülkeler için değerli bir veri kaynağıdır.

Uzaktan Algýlama

Tespit Mühendislik olarak yaptığımız uzaktan algılama ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çalışmalarının tabanında doğru sonuca doğru veri ve süreçler ile ulaşmak anlayışı yatmaktadır.

- Büyük/küçük ölçekli uzaktan algılama projeleri, her türlü watershed analysis, sellenme modellemeleri, maden kaynaklarının haritalanması ve proje planlama/uygulama ile ilgili dünya standartlarında hzmet vermekteyiz -

- Uzaktan algılama ile doğal su kaynaklarının haritalanması ve sel modellemesi -

Bu kapsamda hazırladığımız:

  • 2D topografya modelleri,
  • Harita giydirilmiş 3D (3 boyutlu) yükseklik uygulamaları,
  • Dijital ortamda gezilebilir (ınteraktif) arazi modelleri,
  • Maden lokasyon belirleme amaçlı modelleme çalışmaları,
  • Nehir - akarsu - basin modelleri / genç çökel, faylanma araştırmaları,
  • ınterferometrik metodlar ile her türlü yol, kent veya arazi deformasyon modellemeleri,
  • CBS tabanlı tüm modelleme ve veri değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi,
  • ıhtiyaca göre AutoCad, ArcGIS, Microstation, NetCad, vb. programlarla uyumlu modüllerin ve bunlara ait user-friendly arayüzlerin tasarımı,
  • Net üzerinde, intranet ve/veya bulut teknolojileri kullanılarak yetkilendirmeye dayalı ve çok kullanıcılı sistem iskeletlerinin geliştirilmesi, bunların test edilmesi

konularında şirketimiz dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Gezilebilir interaktif 3d harita - topografya uygulamalarý
- Acıgöl Havzası'nın gezilebilir (interaktif) 3D topografya modeli. Model 1-arc second SRTM dijital topografya datası ve Mr.Sid uydu görüntüsü kullanılarak oluşturulmuştur -

- Uzaktan algılama ile gerçekleştirilen şehircilik GIS uygulamalarında dünya standartlarında çözümler sunmaktayız -
- Karayolu, demiryolu, tünel ve her türlü yol güzergah çalışmasına dayalı GIS uygulamalarında kaliteli sonuçlar sunmaktayız -
- Maden araştırmalarında arazilere özel olarak geliştirdiğimiz tekniklerle doğru lokasyon ve hassas geometri içeren maden haritaları sunmaktayız -
 
irtibat Site haritası