Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

UZAKTAN ALGILAMA

UZAKTAN ALGILAMA / CBS ÇALI┼čMALARI

H─▒zl─▒ nüfus art─▒┼č─▒, k─▒s─▒tl─▒ do─čal kaynaklar ve çevre kirlili─či, yeryüzü hakk─▒nda h─▒zl─▒ ve do─čru bilgiye olan ihtiyac─▒n artmas─▒na neden olmaktad─▒r. Bugün, yeryüzünün fiziksel yap─▒s─▒ hakk─▒ndaki pek çok bilgi uzaktan alg─▒lama teknikleri ile elde edilmektedir. Uzaktan alg─▒lama, objelerin belirli bir uzakl─▒ktan mekanik veya elektronik cihaz kullan─▒larak gözlenmesi olarak tan─▒mlan─▒r. Veriler ya bir görüntü olu┼čturabilir, ya da daha sonraki a┼čamalarda kullan─▒lmak üzere depolanabilir.

Uzaktan Alg├Żlama Uygulamalar├Ż

Hava foto─čraflar─▒, hava taray─▒c─▒lar─▒, uydu görüntüleri ve yüksek çözünürlüklü topografya bilgileri bu tekni─čin altl─▒─č─▒n─▒ olu┼čturan temel veri kaynaklar─▒d─▒r. Bu tür co─čraf altl─▒klar─▒n üzerine süperpoze kullan─▒lan veri tabanlar─▒n─▒n de─čerlendirilmeleri için kullan─▒c─▒ ihtiyaçlar─▒ gittikçe artmaktad─▒r. Bu nedenlerden dolay─▒, uzaktan alg─▒lama özellikle geli┼čmekte olan ülkeler için de─čerli bir veri kayna─č─▒d─▒r.

Uzaktan Alg├Żlama

Tespit Mühendislik olarak yapt─▒─č─▒m─▒z uzaktan alg─▒lama ve CBS (Co─črafi Bilgi Sistemleri) çal─▒┼čmalar─▒n─▒n taban─▒nda do─čru sonuca do─čru veri ve süreçler ile ula┼čmak anlay─▒┼č─▒ yatmaktad─▒r.

- Büyük/küçük ölçekli uzaktan alg─▒lama projeleri, her türlü watershed analysis, sellenme modellemeleri, maden kaynaklar─▒n─▒n haritalanmas─▒ ve proje planlama/uygulama ile ilgili dünya standartlar─▒nda hzmet vermekteyiz -

- Uzaktan alg─▒lama ile do─čal su kaynaklar─▒n─▒n haritalanmas─▒ ve sel modellemesi -

Bu kapsamda haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z:

  • 2D topografya modelleri,
  • Harita giydirilmi┼č 3D (3 boyutlu) yükseklik uygulamalar─▒,
  • Dijital ortamda gezilebilir (─▒nteraktif) arazi modelleri,
  • Maden lokasyon belirleme amaçl─▒ modelleme çal─▒┼čmalar─▒,
  • Nehir - akarsu - basin modelleri / genç çökel, faylanma ara┼čt─▒rmalar─▒,
  • ─▒nterferometrik metodlar ile her türlü yol, kent veya arazi deformasyon modellemeleri,
  • CBS tabanl─▒ tüm modelleme ve veri de─čerlendirme uygulamalar─▒n─▒n geli┼čtirilmesi,
  • ─▒htiyaca göre AutoCad, ArcGIS, Microstation, NetCad, vb. programlarla uyumlu modüllerin ve bunlara ait user-friendly arayüzlerin tasar─▒m─▒,
  • Net üzerinde, intranet ve/veya bulut teknolojileri kullan─▒larak yetkilendirmeye dayal─▒ ve çok kullan─▒c─▒l─▒ sistem iskeletlerinin geli┼čtirilmesi, bunlar─▒n test edilmesi

konular─▒nda ┼čirketimiz dünya standartlar─▒nda hizmet vermektedir.

Gezilebilir interaktif 3d harita - topografya uygulamalar├Ż
- Ac─▒göl Havzas─▒'n─▒n gezilebilir (interaktif) 3D topografya modeli. Model 1-arc second SRTM dijital topografya datas─▒ ve Mr.Sid uydu görüntüsü kullan─▒larak olu┼čturulmu┼čtur -

- Uzaktan alg─▒lama ile gerçekle┼čtirilen ┼čehircilik GIS uygulamalar─▒nda dünya standartlar─▒nda çözümler sunmaktay─▒z -
- Karayolu, demiryolu, tünel ve her türlü yol güzergah çal─▒┼čmas─▒na dayal─▒ GIS uygulamalar─▒nda kaliteli sonuçlar sunmaktay─▒z -
- Maden ara┼čt─▒rmalar─▒nda arazilere özel olarak geli┼čtirdi─čimiz tekniklerle do─čru lokasyon ve hassas geometri içeren maden haritalar─▒ sunmaktay─▒z -
 
irtibat Site haritas─▒