Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Deformasyon

DEFORMASYON ANAL─▒Z─▒ ve TAK─▒B─▒ H─▒ZMETLER─▒

─▒ster insanlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen çe┼čitli mühendislik uygulamalar─▒, isterse do─čal etkenler sebep olsun; üzerinde ya┼čad─▒─č─▒m─▒z metropollerin yüzeyleri her dakika deformasyona u─čramaktad─▒r. Normal ┼čartlar alt─▒nda hayat─▒ etkilemeyen ve ufak çapl─▒ yap─▒sal de─či┼čiklikler gibi görünen bu deformasyonlar geçen zaman ile beraber kentlerde büyük sorunlara, hatta baz─▒ uç durumlarda "insan hayat─▒na tehlike arz edebilen" problemler haline gelmektedir.

Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz yüzey deformasyon haritalama / görüntüleme çal─▒┼čmalar─▒n─▒ günümüzün en yeni teknolojilerini kullan─▒larak “1 mm alt─▒nda” do─čruluk pay─▒ ile en son standartlarda sunmaktay─▒z.

Periyodik ölçümler ile interferometrik deformasyon haritalar─▒n─▒ haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z proje alanlar─▒ ┼čöyle s─▒ralanabilir:

  • Demiryollar─▒, tüneller, hafif (LRT) ve yeralt─▒ metro ölçümleri,
  • Her türlü yol, kav┼čak, üst geçit ve köprüler,
  • Site ve benzeri komün ya┼čama bölgeleri (in┼čaat öncesi veya sonras─▒ olu┼čabilecek deformasyonlar─▒n haritalanmas─▒) ,
  • Deprem, heyelan, vb. do─čal olaylar sonucu yerüstünde olu┼čan her türlü deformasyonun hesab─▒ ve haritalanmas─▒,
  • Petrol ve do─čalgaz alanlar─▒ndaki h─▒zl─▒ deformasyonlar─▒n haritalanmas─▒
├Łstanbul, Taksim Metro Giri├żi Deformasyon ├ľl├§├╝mleri
- ─▒stanbul bölgesinde Taksim-Levent Metro hatt─▒ üzerindeki Taksim Metro Dura─č─▒ giri┼činde gerçekle┼čtirdi─čimiz periyodik deformasyon çal─▒┼čmas─▒; ana inceleme çerçevesi -
 
Taksim Metro Giri├żi Deformasyon Haritas├Ż
- 1 metre çözünürlüklü görüntüler ile olu┼čturdu─čumuz interferogramda, özellikle Taksim metrosu giri┼či civar─▒nda k─▒rm─▒z─▒ noktalar ile kendini belli eden zemin çökmesi dikkat çekmektedir. 2003-2006 y─▒llar─▒ aras─▒nda al─▒nan görüntülerden olu┼čturulan haritada metro giri┼činde senede yakla┼č─▒k 1,5 cm. çökme sonucu 3 senede toplam 4,5 cm çökme oldu─ču hesaplanm─▒┼čt─▒r-

Taksim Metro Giri├żi Net Deformasyon Haritas├Ż
- Taksim Metro giri┼či ve çevresindeki süperpozesiz net deformasyon haritas─▒. H─▒zlar mm / y─▒l 'd─▒r.-

Kentler içinde gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm deformasyon ölçümlerinde yüksek çözünürlüklü Persistent Scatterer Interferometrisi (PSI) kullan─▒lmaktad─▒r. Uzaktan alg─▒lama uygulamalar─▒nda oldukça yeni say─▒labilecek bu teknik sayesinde;  istenildi─činde her 11 günde bir al─▒nabilen SAR görüntüleri kullan─▒larak belli zaman aral─▒klar─▒ndaki deformasyonlar─▒n büyük bir do─čruluk pay─▒ ile haritalanmas─▒ gerçekle┼čtirmekteyiz. Ayr─▒ca deformasyon haritalar─▒n─▒n d─▒┼č─▒nda, bu hareket miktarlar─▒n─▒n zaman içinde (gün, ay veya sene) gözlemlenebilece─či “zaman serileri” de 2 boyutlu ┼čematik grafikler olarak görü┼če sunulmaktad─▒r.

LOKAL / M─▒KRO ÖLÇEKL─▒ DEFORMASYONLAR

Bina, köprü, baraj veya benzeri insan eseri yap─▒lar için

  • Zaman içinde olu┼čan deformasyonlar─▒n ölçümü ve haritalanmas─▒,
  • Deprem Deformasyon Senaryolar─▒n─▒n hesaplanmas─▒,
  • Statik ve dinamik yükler ile modelleme,
  • Deformasyon istatistik hesaplar─▒

hizmetlerimiz aras─▒ndad─▒r. 


- 4 sene süreli gerçekle┼čtirdi─čimiz bir deformasyon modeli (┼či┼čli, ─▒stanbul). Yap─▒m─▒ henüz biten otopark─▒n yerde gömülü durumda olan iki kat─▒ndaki deformasyonlar─▒n haritalanmas─▒, 4 senede 1'er y─▒lda zaman dilimleri halinde gösterilmektedir -
 
irtibat Site haritas─▒