Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

Deformasyon

DEFORMASYON ANALıZı ve TAKıBı HıZMETLERı

ıster insanlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli mühendislik uygulamaları, isterse doğal etkenler sebep olsun; üzerinde yaşadığımız metropollerin yüzeyleri her dakika deformasyona uğramaktadır. Normal şartlar altında hayatı etkilemeyen ve ufak çaplı yapısal değişiklikler gibi görünen bu deformasyonlar geçen zaman ile beraber kentlerde büyük sorunlara, hatta bazı uç durumlarda "insan hayatına tehlike arz edebilen" problemler haline gelmektedir.

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz yüzey deformasyon haritalama / görüntüleme çalışmalarını günümüzün en yeni teknolojilerini kullanılarak “1 mm altında” doğruluk payı ile en son standartlarda sunmaktayız.

Periyodik ölçümler ile interferometrik deformasyon haritalarını hazırladığımız proje alanları şöyle sıralanabilir:

  • Demiryolları, tüneller, hafif (LRT) ve yeraltı metro ölçümleri,
  • Her türlü yol, kavşak, üst geçit ve köprüler,
  • Site ve benzeri komün yaşama bölgeleri (inşaat öncesi veya sonrası oluşabilecek deformasyonların haritalanması) ,
  • Deprem, heyelan, vb. doğal olaylar sonucu yerüstünde oluşan her türlü deformasyonun hesabı ve haritalanması,
  • Petrol ve doğalgaz alanlarındaki hızlı deformasyonların haritalanması
Ýstanbul, Taksim Metro Giriþi Deformasyon Öl§ümleri
- ıstanbul bölgesinde Taksim-Levent Metro hattı üzerindeki Taksim Metro Durağı girişinde gerçekleştirdiğimiz periyodik deformasyon çalışması; ana inceleme çerçevesi -
 
Taksim Metro Giriþi Deformasyon Haritasý
- 1 metre çözünürlüklü görüntüler ile oluşturduğumuz interferogramda, özellikle Taksim metrosu girişi civarında kırmızı noktalar ile kendini belli eden zemin çökmesi dikkat çekmektedir. 2003-2006 yılları arasında alınan görüntülerden oluşturulan haritada metro girişinde senede yaklaşık 1,5 cm. çökme sonucu 3 senede toplam 4,5 cm çökme olduğu hesaplanmıştır-

Taksim Metro Giriþi Net Deformasyon Haritasý
- Taksim Metro girişi ve çevresindeki süperpozesiz net deformasyon haritası. Hızlar mm / yıl 'dır.-

Kentler içinde gerçekleştirdiğimiz tüm deformasyon ölçümlerinde yüksek çözünürlüklü Persistent Scatterer Interferometrisi (PSI) kullanılmaktadır. Uzaktan algılama uygulamalarında oldukça yeni sayılabilecek bu teknik sayesinde;  istenildiğinde her 11 günde bir alınabilen SAR görüntüleri kullanılarak belli zaman aralıklarındaki deformasyonların büyük bir doğruluk payı ile haritalanması gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca deformasyon haritalarının dışında, bu hareket miktarlarının zaman içinde (gün, ay veya sene) gözlemlenebileceği “zaman serileri” de 2 boyutlu şematik grafikler olarak görüşe sunulmaktadır.

LOKAL / MıKRO ÖLÇEKLı DEFORMASYONLAR

Bina, köprü, baraj veya benzeri insan eseri yapılar için

  • Zaman içinde oluşan deformasyonların ölçümü ve haritalanması,
  • Deprem Deformasyon Senaryolarının hesaplanması,
  • Statik ve dinamik yükler ile modelleme,
  • Deformasyon istatistik hesapları

hizmetlerimiz arasındadır. 


- 4 sene süreli gerçekleştirdiğimiz bir deformasyon modeli (şişli, ıstanbul). Yapımı henüz biten otoparkın yerde gömülü durumda olan iki katındaki deformasyonların haritalanması, 4 senede 1'er yılda zaman dilimleri halinde gösterilmektedir -
 
irtibat Site haritası